Hình thức thanh toán – BONG

Hình thức thanh toán

Mua hàng trực tiếp tại Shop:

  • Tiền mặt
  • Thanh toán quẹt thẻ
  • Thanh toán chuyển khoản

Mua hàng online:

  • Thanh toán khi nhận hàng ( COD )
  • Thanh toán chuyển khoản